1چنانچه به هنگام استفاده از سمعك صدا به اندازه كافي بلند نباشد؟

2چنانچه به هنگام استفاده از سمعك صدا دریافت نشود؟

3چنانچه به هنگام استفاده از سمعك صدای سوت زدن احساس می کنیم؟

4چنانچه به هنگام استفاده از سمعك صدا اعوجاج داشته باشد؟

5چنانچه به هنگام استفاده از سمعك صدا منقطع شنیده می شود؟

6چنانچه به هنگام استفاده از سمعك صداهاي بم بیش از حد تقویت شده شنیده شود؟

7چنانچه به هنگام استفاده از سمعك پارازیت احساس شود؟

8طریقه قراردادن سمعک در گوش؟

9طریقه نگهداری از سمعک و نکات مهم دیگر؟

10طریقه تمیز کردن سمعک؟

11طریقه نگهداری از باتری سمعک؟

لطفا یک گزینه را انتخاب کنید

1-انرژي باتري كاهش يا تمام شده باشد. (باتري تعويض گردد)
2-كانال صوتي سمعك مسدود باشد (كانال صوتي تميز گردد و به متخصص سمعك مراجعه شود).
3-سمعك شال شده باشد و به درستي در گوش قرارنگرفته باشد (سمعك را درآورده و مجدداً داخل گوش قرار دهيد.
4-سرومن زياد در گوش باشد. (به متخصص مربوطه مراجعه شود).
5-يكي از قطعات سمعك خراب شده باشد (به متخصص سمعك مراجعه شود).
6-وضعيت سمعك شنوايي شما تغيير كرده است. (به متخصص سمعك مراجعه شود).

1-ممكن است انرژي باتري كاهش و يا تمام شده باشد (باتري تعويض گردد).
2-كانال صوتي سمعك مسدود باشد. (كانال صوتي تميز گردد و به متخصص سمعك مراجعه شود.
3-يكي از قطعات الكترونيكي سمعك خراب شده باشد (به متخصص سمعك مراجعه كنيد).

1-سرومن زياد در كانال گوش باشد (به متخصص مربوطه مراجعه كنيد).
2-سمعك به درستي تنظيم نشده باشد (به متخصص سمعك مراجعه كنيد).
3-اندازه مجراي گوش شما تغيير كرده است (به متخصص سمعك مراجعه كنيد).

1-انرژي باتري كاهش يا تمام شده باشد (باتري تعويض گردد).
2-سمعك احتياج به برنامه ريزي مجدد داشته باشد (به متخصص سمعك مراجعه كنيد).
3-يكي از قطعات سمعك خراب شده باشد. (به متخصص سمعك مراجعه كنيد).

1-انرژي باتري كاهش يافته و يا تمام شده باشد (باتري تعويض گردد).
2-كانال صوتي سمعك مسدود باشد (كانال صوتي تميز گردد و به متخصص سمعك مراجعه شود).
3-اتصالات داخل سمعك ايراد دارد. (به متخصص سمعك مراجعه كنيد).

1-احتمال انسداد كامل يا نسبي ونت وجود دارد.
(ونت را تميز كرده و به متخصصين سمعك مراجعه نماييد).
2-سمعك احتياج به برنامه ريزي مجدد داشته باشد (به متخصص سمعك مراجعه كنيد).

1-انرژي باتري كاهش يافته و يا تمام شده باشد (باتري تعويض گردد).
2-يكي از قطعات سمعك خراب شده باشد (به متخصص سمعك مراجعه شود).

سمعك را بين انگشت شست و نشانه قرار داده و با دست ديگر لاله گوش خود را به طرف عقب بكشيد در اين حالت مجراي گوش بهتر بازشده و مي توانيد سمعك را از طرف كانال درون گوش خود قرار دهيد. حركات ملايم دست باعث تسهيل در قرار گيري صحيح سمعك مي گردد.
در صورت بروز هرگونه درد يا ناراحتي در هنگام قرار دادن سمعك در گوش يا پس از آن، با متخصص سمعك خود مشورت نماييد.
به همين ترتيب مي توانيد سمعك را مابين انگشت شست و نشانه گرفته و آن را بيرون بكشيد.
درصورتي كه سايز سمعك شما كوچك (CIC) باشد برروي آن زائده پلاستيكي كوچكي قرار دارد كه مي توانيد آن را گرفته و سمعك را به راحتي خارج نماييد.
توجه:
در هنگام قرار دادن سمعك در گوش دقت داشته باشيد كه نقاط قرمز و آبي برروي سمعك به ترتيب نمايانگر سمعك مناسب براي گوش راست و چپ مي باشد.

1-سمعك و ملحقات آن در جاي امن و دور از دسترس كودكان قرار دهيد.
2-هرگز سمعك را به ديگري قرض ندهيد.
3-با استفاده از پارچه خشكت سمعك را تميز نماييد.
4-هنگام گذاردن يا برداشتن پشت ميز بنشينيد تا از افتادن باتري يا سمعك برروي زمين ممانعت به عمل آيد.
5-از برس نرم براي تميز كردن مناطقي كه به راحتي در دسترس نيست استفاده نماييد.
6-از ورود آب به سمعك يا نمدار شدن آن جلوگيري نماييد.
7-قبل از استحمام سمعك را از گوشتان بيرون آوريد.
8-از تماس لوسيون ها و موادي كه بعد از اصلاح صورت به كار مي رود با سمعك جلوگيري نماييد.
9-سمعك در درجه حرارت هاي پايين قرار نگيرد.
10-از حرارت مستقيم زياد اجتناب شود. سمعك مقابل نور مستقيم آفتاب يا در اتومبيل گرم و يا نزديك رادياتور شوفاژ و ديگر منابع گرمايي قرار نگيرد. در ضمن هنگام استفاده از سشوار، سمعك را از گوش خود بيرون آوريد.
11-هنگام استفاده از اسپري مو، سمعك را بيرون آوريد.
12-هنگام درمان بادستگاه هايي كه داراي هرنوع تشعشع ميباشند سمعك را از گوش خود خارج نماييد.
13-چنانچه احساس خارش پوست داشتيد و يا سرومن زياد يا مواد خارجي ديگر در گوش مانع استفاده از سمعك مي باشد با پزشك خود مشورت نماييد.

واكس گوش يا سرومن مواد طبيعي توليد شده در مجراي گوش مي باشد. با توجه به اينكه كانال صوتي و ونت سمعك در تماس مستقيم با اين مواد هستند. افزايش و تجمع اين مواد مي تواند باعث ورم آن ها به اين مجاري شده و در اصوات تقويت شده ايجاد اختلال نمايد. بدين منظور براي سمعك شما سيستم حفاظتي دريچه اي (واكس گارد) در نظر گرفته شده است تا از ورود سرومن به قسمت هاي الكترونيكي جلوگيري نمايد.
براي مطمئن بودن از كاركرد صحيح و دقيق سمعك هر روز آن را پس از استفاده از يك دستمال خشك تميز نماييد. ( هرگز سمعك را با آب و صابون نشوييد).
دريچه ي سمعك (واكس گارد) ممكن است تا اندازه اي متفاوت با آن چه كه درشكل نمايش داده شده باشد در اين صورت براي آگاهي بيشتر به راهنماي واكس گارد كه در داخل بسته بندي وجود دارد، توجه كنيد.
تميز كردن واكس گارد دريچه اي
1-درب كوچك انتهاي كانال صوتي سمعك را باز كنيد.
2-به وسيله برس مخصوص پاك كردن، سرومن يا هر جرم ديگر اطراف دريچه را تميز نماييد.
3-دقت كنيد هنگام تميز كردن جرم داخل مجرا نرود.
4-ونت را با استفاده از برس تميز نماييد.

عمر باتري بستگي به مدت زمان استفاده ازسمعك رو به اتمام مي باشد صداي سمعك ازحالت طبيعي خارج شده و حالت صداي موتور را پيدا مي كند و در موارد شديد باعث قطع كامل صدا خواهد شد. در اين صورت ميبايست باتري را تعويض نماييد.
قابل ذكر است كه در برخي سمعك هاي ديجيتالي اين صدا به صورت چند سوت متناوب خواهد بود كه در واقع اخطاري است كه شما پس ازشنيدن آن، ميبايست باتري را تعويض نماييد.
زماني كه براي مدت طولاني از سمعك استفاده نمي كنيد بهتر است درب باتري را بازنموده و باتري را كاملاً از سمعك خارج نماييد.
· نوع باتري
باتري پيشنهادي براي سمعك، ازنوع Zine Air مي باشد كه در اندازه هاي 13، 312،10 ،5 مي باشند. شماره باتري بر روي بسته بندي آن نوشته شده است. اين شماره را به خاطر بسپاريد.
براي اطمينان بيشتر مي توانيد قسمت بالاي بسته را از محل نقطه چين بريده و نزد خود نگهداريد (شماره باتري در اين محل نوشته شده است).
اين باتري ها داراي يك برچسب مي باشند كه با يان برچسب مي بايست تنها در هنگام استفاده از باتري جديد برداشته شود. پس از نفوذ هوا به داخل باتري و فعال شدن آن عمر باتري تقليل مي يابد. بنابراين از جدا شدن اتفاقي برچسب توسط اطفال دور نگه داشته شوند زيرا در صورت بلعيده شدن آسيب هاي فراواني را وارد خواهد ساخت. در صورت چنين حادثه اي سريعاً به پزشك مراجعه نماييد.
· نحوه تعويض باتري
1-برچسب روي باتري را برداريد.
2-باتري را درون درب باتري قرار دهيد. توجه نماييد قطب مثبت باتري با علامت + روي درب باتري منطبق باشد.
3-درب باتري را ببنديد و سمعك را روشن نماييد.
4-سمعك را درمشت خود قرار دهيد صداي سوت خفيفي را خواهيد شنيد كه نشانه كاركرد صحيح سمعك مي باشد.